Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου ΚΝΧ

  • Next Post
  • Previous Post

Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου ΚΝΧ

Το έξυπνο δίκτυο

"" ""

Σε συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι λειτουργίες ελέγχου εκτελούνται κυρίως μέσω των καλωδίων των φορτίων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λειτουργία απαιτεί ξεχωριστό καλώδιο ελέγχου. Η έξυπνη λύση δίνεται με την εγκατάσταση διαύλου (bus) που μεταφέρει όλα τα σήματα ελέγχου ενός κτιρίου, κάνοντας έτσι εύκολη την εφαρμογή των απαραίτητων μετατροπών.

Ένας δίαυλος για μέγιστη ευελιξία

Σε μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να καθοριστεί πώς και από που θα ελέγχονται οι συσκευές του οικιακού εξοπλισμού πριν από τις κτιριακές εργασίες. Η εγκατάσταση KNX είναι ευέλικτη, γιατί όλες οι λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν και να επεκταθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Η εγκατάσταση διαύλου (bus) 2 καλωδίων δρομολογείται παράλληλα με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής 230 V, διασυνδέει όλες τις συσκευές και τα συστήματα  και μεταφέρει όλα τα σήματα ελέγχου. Βασίζεται σε γρήγορες ταχύτητες μετάδοσης με το υψηλότερο επίπεδο ανοσίας σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

"" ""
Η συμβατική λύση:
Πολλές ξεχωριστές γραμμές, άρα μικρότερη ευελιξία
Η έξυπνη λύση KNX:
Ο δίαυλος (bus) εκτελεί όλες τις λειτουργίες ελέγχου για μέγιστη ευελιξία

Τα στοιχεία του συστήματος

"" ""

Όλες οι συσκευές μιας εγκατάστασης KNX συνδέονται μέσω ενός διαύλου (bus) επιτρέποντας τους έτσι να ανταλλάσσουν δεδομένα. Η λειτουργία των ξεχωριστών συσκευών καθορίζεται από το σχεδιασμό του έργου και είναι δυνατό να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή.

Οι συσκευές και τα εξαρτήματα του συστήματος

Αυτά χρειάζονται για τη βασική λειτουργία του συστήματος. Αποτελούνται από τροφοδοτικά τάσης, προσαρμοστές γραμμής (couplers) για τη διασύνδεση των τμημάτων του bus και interfaces για τη σύνδεση των συσκευών προγραμματισμού.

Αισθητήρες

Αυτοί αποτελούν το σημείο εκκίνησης για κάθε ενέργεια, γιατί συγκεντρώνουν πληροφορίες και τις στέλνουν στο bus σαν τηλεγράφημα δεδομένων. Μπορεί να αφορά θερμοκρασίες δωματίου, κινήσεις, μετρήσεις ανέμου ή οδηγίες που δίνονται χειροκίνητα.

Ενεργοποιητές

Αυτοί λαμβάνουν δεδομένα που μετατρέπονται σε ενέργειες. Μπορεί να αφορούν έλεγχο ρολών, ρύθμιση φωτισμού ή έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και εξαερισμού. 

Εξοικονόμηση με το πάτημα ενός μπουτόν

Παράδειγμα: Στο χώρο συνεδριάσεων

Η αίθουσα συνεδριάσεων είναι ιδανική για να αναδείξει πόσο εύκολο και αποδοτικό είναι ένα σενάριο παρουσίασης KNX. Όλα τα διασυνδεδεμένα φορτία μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, με το πάτημα ενός πλήκτρου: Ο φωτισμός απενεργοποιείται ή ρυθμίζεται χαμηλά, τα ρολά χαμηλώνουν και η θέρμανση/εξαερισμός παρέχουν το τέλειο κλίμα στο χώρο.

Το δυνατό σημείο του KNX είναι η λειτουργία σεναρίων, όπου μπορεί να ενσωματωθεί οποιοσδήποτε αριθμός φορτίων. Αν ενεργοποιήσετε το μπουτόν, αποστέλλει ένα τηλεγράφημα πληροφοριών σε όλους τους ενεργοποιητές. Οι ενεργοποιητές αξιολογούν αυτό το τηλεγράφημα και δίνουν τις εντολές στα ξεχωριστά φορτία για να εκτελέσουν μια προκαθορισμένη ενέργεια – π.χ. τη ρύθμιση του φωτισμού στο 50%, το κατέβασμα των ρολών ή της οθόνης και την ενεργοποίηση του κλιματισμού. Μετά την αποχώρηση από την αίθουσα συνεδριάσεων, το σενάριο «Απών» φροντίζει να απενεργοποιήσει το φωτισμό, να μειώσει τη θερμοκρασία σε μια προκαθορισμένη «τιμή stand by» ή στην επαναφορά των ρολών. Αν υπάρχει ανιχνευτής παρουσίας KNX αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Αν το σενάριο έχει ενεργοποιηθεί αλλά δεν απενεργοποιήθηκε με την αναχώρηση, ο ανιχνευτής παρουσίας θα αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει κανένας στο χώρο και θα απενεργοποιήσει αυτόματα όλα τα φορτία.

/ Χωρίς κατηγορία

Comments

Comments are closed.

  • Next Post
  • Previous Post
Μετάβαση στο περιεχόμενο