Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης
Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Η Volttech αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη κατασκευή και τη συντήρηση όλων των ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η εταιρία μας βασισμένη στην πολυετή πείρα της και στην άρτια τεχνική κατάρτισή του προσωπικού της, παρέχει στον πελάτη έξυπνες λύσεις με συμφέρουσες τιμές, υψηλή ποιότητα και ασφάλεια υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η πλήρη κάλυψη των αναγκών του, με υλικά που πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για ασφάλεια και αξιοπιστία, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κατασκευών μας.

Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει άμεσα και υπεύθυνα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς σε Ηλεκτρολογικά σχέδια – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Δείτε περισσότερα →

Αυτοματισμοί - Έξυπνα Κτίρια

Η Volttech σχεδιάζει, προμηθεύει, προγραμματίζει και εκκινεί συστήματα κεντρικού ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων (BEMS), καλύπτοντας τόσο τις προδιαγραφές- απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Δείτε περισσότερα →

Ενεργειακά Έργα

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση & τη βελτιστοποίηση απόδοσης υφιστάμενων και νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επί εδάφους & επί κτηρίων για να μεγιστο- ποιήσουμε το κέρδος της επένδυσής σας.

Δείτε περισσότερα →

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα του φωτισμού και επιδιώκουμε τα έργα μας να είναι λειτουργικά, ασφαλή, ενεργειακά οικονομικά με όσον το δυνατόν μικρότερο κόστος κατασκευής.

Δείτε περισσότερα →

Συστήματα Ασφαλείας

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας στις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς.

Δείτε περισσότερα →

Τηλεπικοινωνίες - Δομημένη Καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης.

Δείτε περισσότερα →

Μετάβαση στο περιεχόμενο